a
 主页  研究组简介 科研工作  研究队伍  研究成果  下载中心  数据显示  联系方式
 
    陈  钦      男,汉族。 2006年至2010年就于河北师范大学就读地理信息系统专业,2010年毕业并获取学士学位。爱好户外运动,爬山看电影。
   
  

      

   

 

 

     

 

 

农业水文学与水资源研究组
Laboratory of Agricultural Hydrology and Water Resources

电话/传真:0311-85872248      电子邮件:qiyq@sjziam.ac.cn